ความเป็นไทย แสดงอยู่ในธงชาติไทย

ความเป็นไทย แสดงอยู่ในธงชาติไทย

 

ธงชาติไทย นั้นเป็นธงที่มีทั้งหมด 3 สี โดยเริ่มจากสีแดง ซึ่งมีความหมายคือ ชาติ สีขาว ซึ่งมีความหมายว่า ศาสนา และสีน้ำเงิน ซึ่งมีความหมายว่าพระมหากษัตริย์ โดยองค์ประกอบทั้งหมดนี้ เป็นสิ่งที่บ่งบอกถึงความสำคัญของชาติไทยมาโดยตลอด

ซึ่งความเป็นชาตินั้น แสดงถึงวิถีแห่งความคิด พูด และกระทำทั้งสิ้น ในเมื่อคนชาติอื่นมองมา อ่อ คนชาตินี้คือประเทศไทย เค้าก็จะมองออกได้ทันทีว่าคนไทยนั้น มีวิถีชีวิต และความคิดเป็นอย่างไรนั้นเอง ความสำคัญของธงชาติ บางครั้งไม่ได้สำคัญเฉพาะแปดโมงเช้า กับหกโมงเย็น อย่างทุกวัน แต่มันสำคัญยิ่งกว่านั้น

ในเรื่องของการบ่งบอกว่า ความสำคัญโดยแท้จริงของชาตินั้น อยู่ที่อะไรบ้าง โดยความเป็นชาติแล้วนั้น ต้องการความสามัคคี ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน และศาสนานั้นก็สอนให้เราเป็นคนที่มีความคิด และความเห็นต่าง ๆ ที่ถูกต้องตามธรรมนองคลองธรรม และสิ่งสุดท้ายคือสถาบันพระมหากษัตริย์

สำหรับเรื่องราวต่าง ๆ เกี่ยวกับชาติไทยนั้น เอาไว้ทางเราจะเขียนมาให้ผู้อ่าน ได้อ่านกันในภายหลังนั่นเองครับ

ธงชาติ เป็นสัญลักษณ์ของคนแต่ละชาติ บล็อกนี้จะเล่าเรื่องราววัฒนธรรมของคนชาติต่าง ๆ ภายใต้ธงชาติของเขา