มาทำความรู้จักกับธงชาติเวียดนามและการแต่งกายกัน

ธงชาติเวียดนาม เป็นธงประจำชาติเวียดนาม ธงชาติของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามในแบบปัจจุบัน มีชื่อเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า “ธงแดงดาวเหลือง” ลักษณะของธงชาติเวียดนามนั้นเป็นธงสี่เหลี่ยมผืนผ้าพื้นสีแดง กว้าง 2 ส่วน ยาว 3 ส่วน ตรงกลางมีรูปดาวห้าแฉกสีเหลืองทอง สีแดงนั้นหมายถึงการต่อสู้เพื่อกู้เอกราชของชาวเวียดนาม สีเหลืองคือสีของชาวเวียดนาม ส่วนดาวห้าแฉกนั้น เป็นที่เข้าใจกันทั่วไปว่าหมายถึงชนชั้นต่างๆ ในสังคมเวียดนาม คือ นักปราชญ์ ชาวนา ช่างฝีมือ พ่อค้า และทหาร อย่างไรก็ตาม ภายหลังการรวมชาติเวียดนามในปี พ.ศ. 2519 ความหมายในธงได้มีการอธิบายใหม่ในทางการเมืองว่า สีแดงหมายถึงการปฏิวัติโดยชนชั้นกรรมาชีพ และดาวสีทองหมายถึงการชี้นำของพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนาม มีการเริ่มใช้ธงเป็นธงชาติของสาธารณรัฐประชาธิปไตยเวียดนาม หรือเวียดนามเหนือ ครั้งแรกเมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2498 และต่อมาในวันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2519 เมื่อสิ้นสุดสงคราม เวียดนามเกิดความสงบลง จึงเกิดการรวมชาติระหว่างเวียดนามเหนือกับเวียดนามใต้ขึ้น และได้ใช้ธงแดงดาวเหลืองนี้ มาเป็นธงชาติของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการ โดยลักษณะของธง เป็นธงสี่เหลี่ยมผืนผ้า มีพื้นธงสีแดง บริเวณตรงกลางผืนธงมีดาว 5 แฉกสีเหลืองทองอยู่

ความหมายของสีและสัญลักษณ์บนธงชาติเวียดนาม
สีแดงบนผืนธง หมายถึง การสละเลือดเนื้อในการกอบกู้เอกราชของชาวเวียดนาม
ดาวสีเหลืองทอง หมายถึง สีของชาวเวียดนาม
ดาวห้าแฉก หมายถึง แฉกทั้ง 5 ของดาว ใช้แทนชนชั้นต่างๆในประเทศเวียดนาม คือ นักปราชญ์ ชาวนา ช่างฝีมือ พ่อค้า และทหาร
ต่อมาในปี พ.ศ. 2519 เมื่อรวมชาติเป็นหนึ่งเดียวแล้วได้มีการให้ความหมายของสีบนธงชาติและตราสัญลักษณ์ใหม่คือ
สีแดง หมายถึง การปฏิวัติโดยชนชั้นกรรมาชีพ
ดาวสีเหลืองทอง หมายถึง แทนการชี้นำของพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนาม

ชุดประจำชาติเวียดนาม
เรียกว่าชุด อ่าวหญ่าย (Ao dai) ที่ทอและตัดเย็บจากผ้าไหม ให้พอดีกับตัวผู้สวมใส่ และใส่ทับกางเกงขายาว(สำหรับผู้ชาย)ใช้ในงานพิธีสมรสหรืองานสำคัญระดับประเทศ คล้ายชุดกี่เพ้าของประเทศจีน

ชุดประจำชาติเวียดนาม สำหรับผู้หญิง สวมเสื้อแขนยาวที่ตัดจากผ้าไหม คอตั้งสูง ส่วนของตัวเสื้อจะยาวลงมาถึงข้อเท้า แล้วทำการผ่าด้านซ้ายและขวาของเสื้อขึ้นมาถึงเอว ทำผมเกล้ามวยขึ้น และสวมหมวกหรือที่เรียกว่างอมสานด้วยใบลานรูปทรงคล้ายกับฝาชี สวมรองเท้าเกี๊ยะส้นสูงสีสันสวยงาม

ชุดประจำชาติเวียดนาม สำหรับผู้ชาย ผู้ชายสวมชุดที่มีลักษณะคล้ายกันกับผู้หญิงแต่จะสวมเสื้อทับกับกางเกงขายาวแบบผ้าแพร พร้อมกับหมวกแบบไม่มีปีก ผู้ชายเวียดนามไม่นิยมสวมชุดอ่าวหญ่ายกันแล้วจะสวมใส่แค่ในพิธีสมรสหรือพิธีศพเท่านั้น เนื่องจากนิยมแต่งกายแบบสากลมากยิ่งขึ้น จะมีเพียงผู้หญิงเท่านั้นที่มักจะนิยมสวมใส่กันอยู่

เรื่องราวเล่าธงชาติไทย เพื่อเยาวชนได้เห็นเป็นสำคัญ

การนำเรื่องธงชาติไทย ขึ้นมาเขียนนำเสนอนี้ เพราะด้วยปัจจุบันพบว่าเยาวชนไทยไม่ได้เห็นความสำคัญของสัญลักษณ์ประจำชาตินี้มากนัก จากที่พบเห็น เวลานักเรียนเข้าแถวหน้าเสาธงตอนเช้า เมื่อถึงเวลาเชิญธงชาติขึ้นสู่ยอดเสา การร้องเพลงชาติไทยก็ดี การยืนทำความเคารพก็ดี นักเรียนไม่ได้ตั้งใจทำ ยืนก็ไม่ตรง ไม่อยู่นิ่ง คุยกันบ้าง เป็นภาพที่ทำให้สะท้อนใจว่า เยาวชนไทยปัจจุบันนี้ ไม่เห็นความสำคัญของสัญลักษณ์ประจำชาตินี้เลย หรือแม้แต่ในตอนเย็น เวลา 18.00 น เมื่อสถานีวิทยุแห่งประเทศไทยเปิดเพลงชาติไทย คนที่เดินไปเดินมาในที่ต่าง ๆ ส่วนน้อยที่จะยืนตรง เป็นการแสดงการเคารพธงชาติไทย คนทั่วไปก็เช่นเดียวกัน จะมีใครสักกี่คนที่ซาบซึ้งและเล็งเห็นความสำคัญของสิ่งนี้ การปฏิบัติการเชิญธงหรือการเปิดเพลงชาติในเวลาเช้า 8.00 น เวลาเย็น 18.00 น.ก็เหมือนกับทำไปเป็นประเพณีที่ปฏิบัติกันมาช้านาน จริง ๆ แล้ว ธงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์แสดงถึงความเป็นไทย ความเป็นเอกราช เยาวชนไทยปัจจุบัน รู้ เข้าใจ ความหมายของสัญลักษณ์นี้เพียงใด หรืออาจเป็นเพราะไม่รู้ ไม่ทราบ ไม่มีใครบอกถึงความหมาย ประวัติ ควรที่ผู้ใหญ่ ครู-อาจารย์ ผู้ที่เจริญกว่าทั้งวัยวุฒิ คุณวุฒิ ชี้แนะ อธิบาย เล่าบอกเรื่องราว นี่เป็นเพียงบางส่วนที่จะเก็บนำมาเล่าให้ทราบไว้บ้าง ที่มาของธงชาติไทย เริ่มมาแต่สมัยสมเด็จพระนารายณ์ ยังไม่มีธงใช้ แต่ใช้ผ้าแดงแทนธง

2199 – 2225 แผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์ ใช้ธงแดง
สมัยรัชกาลที่ 2 ใช้ธงช้างเผือกในวงจักรพื้นแดง
สมัยรัชกาลที่ 4 ใช้ธงช้างขาวพื้นแดง
สมัยรัชกาลที่ 5 ทรงตราพ.ร.บ. ธงขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2432 ใช้ธงช้างตามแบบ
สมัยรัชกาลที่ 4 และ ธงสำหรับเรือราชการ ใช้ธงช้างทรง
เครื่องยืนแท่นพื้นแดง
จนถึงสมัยรัชกาลที่ 6 เมื่อ พ.ศ. 2459 ล้นเกล้ารัชกาลที่ 6 ทรงเปลี่ยนธงชาติแต่เดิมที่เป็นธงช้างมาเป็นธงไตรรงค์ มี 5 แถบ 3 สี และทรงพระราชนิพนธ์ความหมายของธงไตรรงค์ไว้ ในตอนพระราชทานธงไชยเฉลิมพล คราวที่ทหารอาสาสมัครไปราชการสงคราม ณ ทวีปยุโรป สงครามโลกครั้งที่ 1 ตอนหนึ่งว่า
ขอร่ำรำพันบรรยาย ความคิดเครื่องหมายแห่งสีทั้งสามงามถนัด
ขาวคือบริสุทธิ์ศรีสวัสดิ์ หมายพระไตรรัตน์ และธรรมะคุ้มจิตไทย
แดงคือโลหิตเราไซร้ ซึ่งยอมสละได้ เพื่อรักชาติศาสนา
น้ำเงินคือสีโสภา อันจอมประชา ธโปรดเป็นของส่วนองค์
จัดริ้วเข้าเป็นไตรรงค์ จึงเป็นสีธง ที่รักแห่งเราชาวไทย
ทหารอวตารนำไป ยงยุทธวิชัย
วิชิตกู้ชูเกียรติสยาม

นี่คือความหมายของธงชาติไทยเรา ธงชาติไทยเป็นเครื่องหมายแสดงความมีอิสระภาพ เจริญด้วยวัฒนธรรม แสดงความจำนง และภาคภูมิใจในเกียรติศักดิ์แห่งชาติไทย ธงชาติไทยมีประโยชน์เพื่อยึดเหนี่ยวจิตใจคนในหมู่ร่วมชาติ เป็นสัญลักษณ์แห่งความสามัคคีทั้งกายใจและวิญญาณ ให้เป็นอันเดียวกัน ทุกสถานที่ ทุกโอกาส ที่แสดงความเป็นคนไทย คนไทยทุกคนต้องเชิดชู เมื่อยามใดที่เชิญธงชาติไทยขึ้นสู่ยอดเสา ทุกคนต้องยืนตรงแสดงความเคารพ โดยเฉพาะในตอนเช้าเวลา 8.00 น และตอนเย็นเวลา 18.00 น ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จะเปิดเพลงชาติไทยกระหึ่มไปทั่ว และตามสถานที่ราชการจะเชิญธงชาติไทยขึ้นในตอนเช้า และเชิญธงลงจากยอดเสาในตอนเย็น เป็นประจำอย่างนี้ทุกวัน

ชาติไทยเป็นชาติที่มีอิสระมาช้านานแต่โบราณกาล ดังนั้นเราทุกคนควรจะช่วยกันหวงแหน ธงชาติไทยของเราไว้ อย่าให้ใครมาย่ำยีเกียรติยศแห่งชาติไทยได้ตลอดชั่วนิรันดรกาล สืบลูกสืบหลานต่อไปและควรทำความเคารพอย่างจริงใจ ตั้งใจปฏิบัติสม่ำเสมอโดยเริ่มจากโรงเรียนก่อน นักเรียนทุกคนควรตั้งใจทำและตั้งใจปฏิบัติ เพราะการทำความเคารพธงชาติเป็นกิจวัตรประจำวันของนักเรียน ถ้าทุกคนทำได้ ความสามัคคี ความเป็นระเบียบ ความสวยงาม การแสดงความรักในสถาบัน ในชาติก็จะบังเกิดขึ้น มาช่วยกันเถิด ช่วยกันเชิดชูสัญลักษณ์ประจำชาติ เพื่อความเป็นเอกราชของชาติไทยสืบไป

ธรรมเนียมการชักธงลงครึ่งเสาที่มีมายาวนาน

police-flagการลดธงครึ่งเสา เป็นวิธีการปฏิบัติเพื่อแสดงความอาลัยในกรณีประมุขหรือบุคคลสำคัญของประเทศต่างๆเสียชีวิต โดยการลดธงชาติครึ่งเสากรณีใด เป็นเวลาเท่าใด ทางราชการจะประกาศให้ทราบเป็นคราวๆไป ในทางปฏิบัติที่ผ่านมาการลดธงชาติครึ่งเสาจะกระทำในกรณีที่ประมุขหรือบุคคลสำคัญของประเทศต่างๆเสียชีวิต โดยปกติทางราชการจะประกาศให้ลดธงชาติครึ่งเสาทั่วราชอาณาจักรเป็นเวลา ๓ วัน สำหรับแนวการปฏิบัติในการลดธงชาติครึ่งเสานั้น ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการใช้การชักหรือการแสดงธงชาติและธงของต่างประเทศในราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๒๙ ใน ข้อ ๑๔

การลดธงชาติครึ่งเสากรณีใด เป็นเวลาเท่าใดให้กระทรวงการต่างประเทศ สำนักพระราชวัง หรือส่วนราชการที่เกี่ยวข้องแล้วแต่กรณี แจ้งไปยังสำนัก เลขาธิการคณะรัฐมนตรี เพื่อนำเสนอนายกรัฐมนตรีสั่งการ และให้สำนักเลขาธิการ คณะรัฐมนตรีแจ้งให้กระทรวงทบวง กรม รัฐวิสาหกิจและผู้เกี่ยวข้องทราบและปฏิบัติ ข้อ ๑๐ กรณีที่ทางราชการประกาศให้ลดธงชาติครึ่งเสาตามข้อ ๑๔ ให้ ปฏิบัติการในการชักธงขึ้น เมื่อธงถึงยอดเสาแล้วจึงลดลงให้อยู่ในระดับความสูงประมาณสองในสามส่วนของความสูงของเสาธงนั้น และเมื่อจะชักธงลงให้ชักธงขึ้นจนถึงยอดเสาก่อนแล้วจึงชักธงลง เพื่อเป็นเครื่องหมายแสดงความเคารพหรือการไว้ทุกข์ต่อผู้ตาย ซึ่งเป็นบุคคลสำคัญ

ธรรมเนียมการชักธงเพียงครึ่งเสาเริ่มต้นขึ้นเมื่อหลายศตวรรษก่อน เพื่อให้ธงแห่งความตายที่มองไม่เห็นได้ชักอยู่บนยอดเสาธงนั้น อันหมายความถึงพลังอำนาจ การมีอยู่ และการปรากฏของความตาย สำหรับวิธีการลดธงครึ่งเสานั้นจะต้องเชิญธงขึ้นไปสู่ยอดเสาเสียก่อน จากนั้นจึงลดธงลงมาอยู่ในระดับครึ่งเสา ให้ชักธงชาติถึงยอดเสาหลังจบเพลงชาติก่อนจากนั้นจึงลดลงมาที่ความสูง 1 ใน 3 ของเสา ไม่ใช่ลดธงลงมาที่ตำแหน่งครึ่งเสาอย่างในภาษาพูด ส่วนช่วง 6 โมงเย็นให้ชักธงชาติขึ้นจนสุดยอดเสาก่อนเพลงชาติเริ่มต้น และลดธงลงจากเสาตามปกติจนจบเพลงชาติ จึงปลดธงชาติแล้วพับวางบนพาน นำไปเก็บที่อันสมควรหรือตามระดับอื่นที่กำหนดไว้ในกฎหมาย นอกจากนั้นเมื่อจะมีการเชิญธงจากยอดเสาในเวลาสิ้นสุดของวัน จะต้องเชิญธงกลับขึ้นไปที่ยอดเสาเสียก่อน จึงจะลดธงได้เช่นกัน การไว้ทุกข์ด้วยธงชาติสำหรับบางประเทศยังอาจมีธรรมเนียมที่ต่างออกไป

วัตถุดิบอาหารแต่ละประเทศรังสรรค์ออกมาเป็นรูปธงชาติ

อาหารและงานศิลปะเป็นของคู่กันอย่างหลีกเหลี่ยงไม่ได้เหมือนกันนะคะเนี่ย สำหรับวันนี้เราก็มีไอเดียงานศิลปะบนอาหารมาฝากให้ได้ชมกันดูด้วยค่ะ คราวนี้เป็นผลงานการออกแบบผลงานศิลปะจากวัตถุดิบอาหารแต่ละประเทศ รังสรรค์ออกมาเป็นรูปธงชาติประเทศนั้นๆ อย่างสวยงาม ที่ถึงแม้ว่าจะมีออกมาให้ได้ชมเป็นเวลานานมาแล้ว แต่ก็ยังเป็นไอเดียที่เห็นกี่ทีกี่ทีก็อดเพลิดเพลินไปไม่ได้ วันนี้เลยขอนำกลับมาฝากให้ได้ชมกันอีกครั้งไว้เป็นไอเดียให้คุณทำอาหารเป็นงานศิลปะเก๋ๆ กันบ้าง

โดยไอเดียเริ่ด สุดแสนสร้างสรรค์นี้เกิดขึ้นเมื่อหน่วยงานการโฆษณาออสเตรเลีย WHYBIN TBWA ได้คิดหาวิธีส่งเสริมเทศกาลอาหารนานาชาติซิดนีย์ ซึ่งเป็นเทศกาลอาหารที่ใหญ่ที่สุดของออสเตรเลีย โดยเมื่อปีที่ผ่านมามีผู้เข้าร่วมเกือบล้านคน เป็นการชุมนุมเชฟจากทั่วทุกมุมโลก วิธีการก็คือนำเอาวัตถุดิบในการทำอาหารมาทำเป็นลวดลายธงชาติ 18 ชาติ และก็ออกมาอย่างสร้างสรรค์สุดๆเลยทีเดียวล่ะค่ะ เห็นแล้วก็น่าทึ่งจริงๆ ไม่รู้ว่าฟู๊ดสไตลิสนั้นคิดอย่างไร ในที่นี้มีธงชาติของประเทศไทยรวมอยู่ด้วยนะคะ ว่าแล้วเราก็ลองไปชมกันดูเลยว่าแต่ละประเทศ ธงชาติอาหารของเขาจะทำมาจากวัตถุดิบในการทำอาหารอะไรกันบ้าง ไปชมกันดูเลยค่า

1. ธงไทย ทำจากน้ำจิ้มไก่ มะพร้าวขูด และ ปูม้า

2. ธงอิตาลี ทำจากโหระพา พาสต้า และมะเขือเทศ

3. ธงออสเตรเลีย ทำจากพายเนื้อ และ ซอส

4. ธงบราซิล ทำจากใบตอง มะนาว สับปะรด และ เสาวรส

5. ธงจีน ทำจากแก้วมังกร และ มะเฟือง

6. ธงฝรั่งเศส ทำจากบลูชีส บรี(Brie) และ องุ่น

7. ธงกรีซ ทำจากมะกอก Kalamata และ เฟต้า ชีส

8. ธงอินเดีย ทำจากแกงกะหรี่ ข้าว และ แป้งกรอบ

9. ธงอินโดนีเซีย ทำจากแกงเผ็ด และข้าว

10. ธงญี่ปุ่น ทำจากทูน่าและข้าว

11. ธงเลบานอน ทำจาก lavash, fattoush และ herb sprig.

12. ธงเกาหลีใต้ ทำจาก ข้าวห่อสาหร่ายและซอส

13. ธงสเปน ทำจากไส้กรอกสเปนและข้าว

14. ธงสวิสเซอร์แลนด์ ทำจาก charcuteries และ emmental

15. ธงตุรกี ทำจากเตอร์กิส ดีไลท์

16. ธงอังกฤษ ทำจาก สโคน ครีม และ แยม

17. ธงสหรัฐอเมริกา ทำจากฮอตด็อกส์ ซอสมะเขือเทศ มัสตาร์ด และ ชีส

18. ธงเวียดนาม ทำจากเงาะ ลิ้นจี่ และ มะเฟือง

ปฏิวัติธงไตรรงค์ สู่ แอคเซสเซอรี่

“ธงไตรรงค์” สัญลักษณ์แห่งความเป็นไทย ที่ไม่ใช่โบกไสวอยู่บนยอดเสาธง แต่ทว่ากำลัง “ฟีเวอร์” สุดๆ อยู่ในหมู่คนไทยหัวใจประชาธิปไตย เพราะไม่ว่าจะมองไปทางไหนเป็นต้องเห็นหลายคนหยิบแอคเซสเซอรี่ลาย “ธงชาติ” นี้ขึ้นมาใส่ล้อการเมืองกันแบบขำๆ ทั้งนี้ก็เพื่อความสนุกสนานที่ไม่ถือว่าผิดกฎหมาย เพราะเป็นแฟชั่นที่มาพร้อมกับกระแสการเมือง ซึ่งเป็นไปเพื่อการแสดงถึง “ความรักชาติบ้านเมือง”

งานนี้คนที่ยิ้มออกไม่ใช่ใคร นอกจากแฟชั่นนิสต้าบ้าช็อป เพราะนอกจากจะมี “เฟอร์” ชิ้นเก๋ไว้ให้เลือกจับจองกันจนตาลายแล้ว แต่ยังภูมิใจสุดๆ เพราะเครื่องประดับเหล่านี้ได้รับการดีไซน์ให้มี 3 สีสากล อย่างแดง-ขาว-น้ำเงิน ปรากฏอยู่บนของใช้เหล่านี้ด้วย

ไล่กันตั้งแต่สินค้าชิ้นล่ามาแรงอย่าง “หมวกลายธงชาติ” ที่ผู้หญิงใส่ได้ผู้ชายใส่ดี “เนคไทลายธงชาติ” ที่บรรจงถักจากริบบิ้นชิ้นเก๋ “ร่มลายธงชาติ” สกรีนเรารักในหลวง กระเป๋า สร้อยคอ ต่างหูลายด้ามขวาน ที่คาดผมหูกระต่ายลายธงชาติ ฯลฯ สารพัดสารพันให้เลือกสรร ต่างจากสถานการณ์ปกติที่เราแทบจะไม่ได้เจอะเจอแอคเซสเซอรี่ที่ดีไซน์ขึ้นจาก 3 สีประจำชาตินี้เท่าไหร่นัก นั่นอาจเป็นเพราะ “ธงชาติไทย” ถือเป็นสัญลักษณ์ประจำประเทศ พูดให้ถูกก็คือเป็น “ของสูง” ที่คนไทยเคารพเทิดทูน ดังนั้นจึงมิบังควรนำมาทำเป็นข้าวของเครื่องใช้หรือสิ่งที่ห่อหุ้มร่างกาย ยกเว้นแต่เครื่องแต่งกายท่อนบนบ้างประปราย….งานนี้ 2 ดีไซเนอร์ชื่อดังจึงได้ออกมาวิเคราะห์ให้ฟังถึง “ความนิยม” เกี่ยวกับแฟชั่นลายธงชาติทั้งก่อนและปัจจุบันไว้น่าสนใจ

“ต้องบอกว่าแฟชั่นลายธงชาตินั้นเป็นกระแสอย่างหนึ่ง ที่เมื่อมีเหตุการณ์ทางการเมืองเกิดขึ้น แน่นอนว่าอะไรที่เกี่ยวข้องกับชาติ ศาสนา โดยเฉพาะสัญลักษณ์ของธงชาติไทยนั้น ก็ถูกนำมาลิงค์เข้ากับแฟชั่นเพื่อสื่อถึงความรักชาติ ประกอบกับ 3 สี แดงขาว-น้ำเงินนั้นเป็นสีสากล เมื่อนำมาดีไซน์ร่วมกับของใช้จึงทำให้ดูโดดเด่นขึ้น เพราะก่อนหน้านี้เราไม่เคยนำลายธงชาติมาดีไซน์ของใช้ เพราะธงชาติถือได้ว่าเป็นของสูง ดังนั้นเป็นเหตุผลว่าจะเห็นว่าทำไมช่วงนี้แอคเซสเซอรี่อย่างหมวก ตุ้มหูลายธงชาติ ฯลฯ จึงได้รับความนิยม” อาจารย์ต่าย-ธีระ ฉันทสวัสดิ์ ดีไซเนอร์แบรนด์ “T-RA” ให้ข้อมูลที่มาที่ไปของกระแสลายธงชาติฟีเวอร์

แม้ว่าก่อนหน้านี้การนำลายธงไตรรงค์มาสกรีนลงบนของใช้หรือห่อหุ้มร่างกายท่อนล่าง ฉีกหรือเผาทำลาย จะถือว่ามีความผิดฐานกระทำต่อธงหรือเครื่องหมายใดๆ ที่สื่อถึงรัฐ ในลักษณะเหยียดหยาม ตาม (มาตรา 118) ที่มีโทษทั้งจำและปรับนั้น “ในกรณีที่มีเพนต์ใบหน้าเป็นรูปลายธงชาติเพื่อเชียร์การแข่งขันกีฬา กระทั่งการนำธงชาติไทยมาห่อหุ้มร่างกาย เมื่อได้รับเหรียญรางวัล หรือเสื้อกีฬาที่นักกีฬาใส่ จัดเป็นกรณีที่อนุโลมและเป็นสิ่งที่พบเห็นได้ทั่วไป เพราะเป็นการห่อหุ้มร่างกายในลักษณะของท่อนบน แต่ถ้าหากปราศจากสถานการณ์ชุมนุมทางการเมืองแล้ว โดยส่วนตัวมองว่าแอคเซสเซอรี่ต่างๆ อาจได้รับความนิยมลดน้อยลง เพราะอย่างที่เรียนไปว่าธงชาติไทยนั้นถือเป็นของสูง จึงไม่ควรนำมาดีไซน์เป็นของใช้อะไรก็แล้วแต่ พูดง่ายๆ ว่าชิ้นงานที่ดีไซน์ออกมาอาจเป็นสิ่งที่ไม่เหมาะสมเท่าไหร่นัก และคนอาจจะไม่ค่อยนิยมเช่นเดียวกัน”